DESIGNERS

5X by AJIT KUMAR

Media Contact:
Shiba
M: +91 9582200932
E: shiba@5cross.in

Buyer’s Contact:
Ajit/Shiba
M: +91 8800722448/ +91 9582200932
T: +91 11 41603022
E: ajit@5cross.in / shiba@5cross.in
W: www.5cross.in / www.5cross.com

 

AARTIVIJAY GUPTA

 

ABHI SINGH

 

AMIT AGGARWAL

 

AMITA GUPTA

 

AMRICH:

 

ANUPAMAA BY
ANUPAMA DAYAL

 

ARCVSH BY
PALLAVI SINGH

 
 
 

BHANUNI BY JYOTI

 

CHHAYA MEHROTRA

 

DEBARUN

 

DHRUV KAPOOR

 

DIKSHA KHANNA

 

DIVYAM MEHTA

 

GAURI & NAINIKA

 

GEISHA DESIGNS BY
PARAS & SHALINI

 

GUAPA

 

HEMANT AND NANDITA

 

HUEMN

 

IKAI BY RAGINI AHUJA

 

KARISHMA DEEPA SONDHI

 

KAVITA BHARTIA

 

LOVEBIRDS

 

MUNKEE.SEE.MUNKEE.DOO

 

MYNAH’S REYNU TAANDON

 

N&S GAIA

 

NAMRATA JOSHIPURA

 

NIKHITA - MYNAH DESIGNS

 

NIKI MAHAJAN

 

NIKITA MHAISALKAR

 

NIRMOOHA BY
PRREETI JAIIN NAINUTIA

 

NITIN BAL CHAUHAN

 

NOUGHT ONE

 

NOT SO SERIOUS
BY PALLAVI MOHAN

 

PALLAVI JAIPUR

 

PANKAJ & NIDHI

 

PATINE

 

PAWAN SACHDEVA

 

PAYAL PRATAP

 

PÉRO

 

PRAMAA BY PRATIMA PANDEY

 

PRASHANT VERMA

 

PRIYAM NARAYAN

 

RAHUL MISHRA

 

RAHUL SINGH

 

RAJDEEP RANAWAT

 

RAJESH PRATAP SINGH

 

RAJNEERAL BABBUTA

 

RAVAGE BY RAJ SHROFF

 

RIMZIM DADU

 

ROHIT GANDHI + RAHUL KHANNA

 

SAHIL ANEJA

 

SAHIL KOCHHAR

 

SAMANT CHAUHAN

 

SHASHA GABA

 

SHIVAN & NARRESH

 

SHRUTI SANCHETI

 

SHYAM NARAYAN PRASAD

 

SIDDARTHA TYTLER

 

SIDDHARTHA BANSAL

 

SUMAN NATHWANI RESORT

 

SWATI VIJAIVARGIE

 

TAIKA BY POONAM BHAGAT

 

TANVI KEDIA

 

TARUN TAHILIANI

 

PALLAVI DHYANI

 

VARUN & NIDHIKA

 

VEDANGI AGARWAL, VED@PRET

 

VERB BY PALLAVI SINGHEE

 

VINEET BAHL

 

WENDELL RODRICKS

 
 

5 ELEMENTS BY RADHIKA GUPTA

 

ANANAYA BY NUPUR BATRA

 

ART APPAREL AND ACCESSORIES BY SHELINA & CAMELIA

 

BORN 2 FLAAUNT BY ABHISHEK & SHRRUTI

 

CASA POP BY
RASEEL GUJRAL ANSAL

 

LOVETOBAG

 

6 DEGREES - BHUMIKA & JYOTI

 

6 DEGREES – POSHPRIDE

 

6 DEGREES – SANJUKTA

 

6 DEGREES - SIYAAHI BY POONAM & ROHIT

 

6 DEGREES - VIDHI WADHWANI

 

6 DEGREES – WNW

 

6 DEGREES - ARCHITHA NARAYANAM

 

ASHNA VASWANI

 

BENARAS BY MADHU VINAY KILA & RINKLE JAIN

 

KARLEO

 

SHILPI GUPTA

Media Contact:
Aartivijay Gupta
M: +91 9920050300
E: aartivijuy@gmail.com

Buyer’s Contact:
Aartivijay Gupta
M: +91 9920050300
E: aartivijuy@gmail.com

 

Media Contact:
Abhi Singh
M: +91 9911927444
E: studio11abhisingh@gmail.com

Buyer’s Contact:
Abhi Singh
M: +91 9911927444
E: studio11abhisingh@gmail.com

 

Media Contact:

Neha Bhushan
M: 9971470003
E: marketing@amitaggarwal.com

Buyer’s Contact:

Saakshi Sharma
M: 9599396812
E: retail@amitaggarwal.com

 
 
 

Media Contact:
Jagjeet Singh
M: +91 8800410533
T: +91 11 41881453
E: amitagupta.fashion@gmail.com
W: www.notjustalabel.com/designer/amita-gupta

Buyer’s Contact:
Jagjeet Singh
M: +91 8800410533
T: +91 11 41881453
E: amitagupta.fashion@gmail.com
W: www.notjustalabel.com/designer/amita-gupta

 

Media Contact:
Vrinda Arora /Amit Vijaya
M: +91 8447111697 / 9711773276
E: amrichdesigns@gmail.com
W: www.amrichdesigns.com

Buyer’s Contact:
Amit Vijaya / Richard Pandav
M: +91 9711773276 / 9711773200
E: amrichdesigns@gmail.com
W: www.amrichdesigns.com

 

Media Contact:
Tejaswi Goel
M: +91  9599576198 / 9654708732
E: info.anupamaa@gmail.com
W: www.anupamaa.com

Buyer’s Contact:
Anupamaa Dayal
M: +91 9810526858
E: info@anupamaa.com
W: www.anupamaa.com

 
 

Media Contact:
Pallavi Singh
M: +91 9899891676
E: arcvsh@gmail.com
W: www.arcvshbypallavisingh.com

Buyer’s Contact:
Pallavi Singh
M: +91 9899891676
E: arcvsh@gmail.com
W: www.arcvshbypallavisingh.com

 
 
 

Media Contact:
Sidharth Bajaj
M: +91 9899730909 / +91 9999999817
T: +91 11 40767009 / 10
E:  bhanunidesigns@gmail.com /
siddharth01bajaj@gmail.com
W: www.bhanunidesigns.com

Buyer’s Contact:
Sidharth Bajaj
M: +91 9899730909 / +91 9999999817
T: +91 11 40767009 / 10
E:  bhanunidesigns@gmail.com /
siddharth01bajaj@gmail.com
W: www.bhanunidesigns.com

 

Media Contact:
Chhaya Mehrotra
M: +91 9999317001
E: chhaya.a.mehrotra@gmail.com
W: www.chhayamehrotra.co.in

Buyer’s Contact:
Chhaya Mehrotra
M: +91 9999317001
E: chhaya.a.mehrotra@gmail.com
W: www.chhayamehrotra.co.in

 

Media Contact:
Rajashree Mouli Roy
M: +91 9717725365 / 9830529314
E:info.jdesignworks@gmail.com/disignindia18@gmail.com
W: www.houseofdebarun.com

Buyer’s Contact:
Debarun Mukherjee
M: +91 8017069314
E: info.jdesignworks@gmail.com / formdebarun@gmail.com
W: www.houseofdebarun.com

 

Media Contact:
Mazhar Ali
M: +91 9718182323
T: +91 124 4235266
E: sales@dhruvkapoor.com
W: www.dhruvkapoor.com

Buyer’s Contact:
Jyoti Kapoor
M: +91 9810047259
T: +91 124 4235266
E: jyoti.kapoor@dhruvkapoor.com
W: www.dhruvkapoor.com

 

Media Contact:
Diksha Khanna
M: +91 7021505463
E: dikshakhanna.team@gmail.com

Buyer’s Contact:
Diksha Khanna
M: +91 7021505463
E: dikshakhanna.team@gmail.com

 

Media Contact:
Divyam Mehta
M: +91 9810216184
T: +91 11 26691559
E: divyammehta@gmail.com
W: www.divyammehta.com

Buyer’s Contact:
Divyam Mehta
M: +91 9810216184
T: +91 11 26691559
E: divyammehta@gmail.com
W: www.divyammehta.com

 

Media Contact:
Divjyot Singh
M: +91 9811491177
E: divjyot@gauriandnainika.com

Buyer’s Contact:
Hema
M: +91 9899931116
E: hema@gauriandnainika.com

 

Media Contact:
Shalini Jaikaria
M: +91 9810742779
T: +91 120 2405009 / 10
F: +91 120 4240512
E: shalini@geishadesigns.com
W: www.geishadesigns.com

Buyer’s Contact:
Paras Bairoliya
M: +91 9810396909
T: +91 120 2425009 / 10
F: +91 120 4240512
E:paras@geishadesigns.com/mail@geishadesigns.com
/  info@geishadesigns.com
W: www.geishadesigns.com

 

Media Contact:
Reby Jindal Kumar
M: +91 9811296760
T: +91-11-41655554
E: reby@guapa.in
W: www.guaparesortwear.com

Buyer’s Contact:
Reby Jindal Kumar
M: +91 9811296760
T: +91-11-41655554
E: reby@guapa.in
W: www.guaparesortwear.com

 

Media Contact:
Lakpa Yanki Bhutia
M: +91 9742834992
T: +91 120 4214100
E: pr@hemantandnandita.in
W: www.hemantandnandita.in

Buyer’s Contact:
Manish Palaria
M: +91 9650053948
T: +91 120 4214100
E: sales@hemantandnandita.in
W: www.hemantandnandita.in

 

Media Contact:
Pranav Misra
M: +91 8130730780
E: pranavmishra@huemn.in
W: www.huemn.in

Buyer’s Contact:
Shyma Shetty
M: +91 9999366963
E: shymashetty@huemn.in
W: www.huemn.in

 

Media Contact:
Jayanti Arya
M: +91 9050661665
T: +91 11 41097655
E: sales@ikai.in
W: www.ikai.in

Buyer’s Contact:
Ragini Ahuja
M: +91 9654094659
T: +91 11 41097655
E: raginiahuja@ikai.in
W:  www.ikai.in

 

Media Contact:
Veta Ratra
M: +91 9891541856
E: vetasharma@gmail.com

Buyer’s Contact:
Prabhjyot
M: +91 9891248048 / 7838313876
T: +91 11 47018275
E: inayat.couture@yahoo.com
W: www.karishmadeepasondhi.com

 

Media Contact:
Desiree Anwar Nagpal
M: +91 9999229369
E: desireeanwarnagpal@gmail.com

Buyer’s Contact:
Geeta Sen
M: +91 9811011587
T: +91 120 2423812
F: +91 120 2423814
E: info@kavitabhartia.com
W: www.kavitabhartia.com

 

Media Contact:
Gursi Singh      
M: +91 8800172335
E: info@lovebirds.net.in
W: www.lovebirds.net.in

Buyer’s Contact:
Amrita Khanna
M: +91 9810036992
E: info@lovebirds.net.in
W: www.lovebirds.net.in

 

Media Contact:
Utsav Pradhan
M: +91 9811269199
E: munkeeseedoo@gmail.com

Buyer’s Contact:
Teresa Laisom
M: +91 9811269199
E: munkeeseedoo@gmail.com

 

Media Contact:
Aditi Khosla / Vineet
M: +91 9810877614 / 9818119569

Buyer’s Contact:
New Bury / Nada
M: +966 505622250

 

Media Contact:
Sidharth Sinha
M: +91 8130040897
E: nsgaia.studio@gmail.com  / contact.nsgaia@gmail.com
W: www.nsgaia.com

Buyer’s Contact:
Sidharth Sinha
M: +91 8130040897
E: nsgaia.studio@gmail.com  / contact.nsgaia@gmail.com
W: www.nsgaia.com

 

Media Contact:
Saakshi Sharma
M: +91 9599396812
E: merchandising@joshipura.com

Buyer’s Contact:
Saakshi Sharma
M: +91 9599396812
E: merchandising@joshipura.com

 

Media Contact:
Nikhita Tandon
M: +91 9899104122
E: nikhitatandon@gmail.com
W: www.mynahdesign.com

Buyer’s Contact:
Saraf Trading Saudi Arabia /  Baby Fair Bahrain
M: +00966505458628 /  00973 17533272
E: saraf_fashion@yahoo.com  /  info@babyfairest.com

 

Media Contact:
Sharan Mahajan
M: +91 9810626170 /+91 9810064192
T: +91 124 2311292
E: sharan@nikimahajan.com
W: www.nikimahajan.com

Buyer’s Contact:
Sharan Mahajan
M: +91 9810626170 /+91 9810064192
T: +91 124 2311292
E: sharan@nikimahajan.com
W: www.nikimahajan.com

 

Media Contact:
Rizwan Sheikh
M: +91 9769298823 / 9819559152
E: rizwanssk@gmail.com

Buyer’s Contact:
Nikita Mhaisalkar
M: +91 9595956911
T: +91 7972209550
E: nikitamhaisalkar@gmail.com / info@nikitamhaisalkar.com
W: www.nikitamhaisalkar.com

 

Media Contact:
Meemansha Awadh
M: +91 8450910847
T: +91 22 23676521
E: nirmohafashionhouse@gmail.com
W: www.nirmohafashionhouse.com

Buyer’s Contact:
Meemansha Awadh
M: +91 8450910847
T: +91 22 23676521
E: nirmohafashionhouse@gmail.com
W: www.nirmohafashionhouse.com

 

Media Contact:
Nitin Bal Chauhan
M: +91 9599949746
T: +91 11 41704030
E: nitinbalchauhan@gmail.com

Buyer’s Contact:
Stuti Sud Chauhan
M: +91 9910934811
T:  +91 11 41704030
E: stutisud@gmail.com

 

Media Contact:
Abhishek Paatni
M: +91 9871048006
E: noughtone@outlook.com
W: www.noughtone.in

Buyer’s Contact:
Abhishek Paatni
M: +91 9871048006
E: noughtone@outlook.com
W: www.noughtone.in

 

Media Contact:
Anshika
M: +91 9999551567
E: manu@notsoserious.com / info@notsoserious.com / pallavi.mohan@magnoliablossom.com

Buyer’s Contact:
Manu Uniyal
M: +91 9717544232
E: manu@notsoserious.com / info@notsoserious.com
/ pallavi.mohan@magnoliablossom.com

 

Media Contact:
Pallavi Jaipur
M: +91 7568792421
T: +91 141 4024169
E: pallavijaipur@gmail.com
W: www.pallavijaipur.com

Buyer’s Contact:

Nikita Parnami
M: +91 7568792421
T: +91 141 4024169
E: pallavijaipur@gmail.com
W: www.pallavijaipur.com

 

Media Contact:
Varun
M: +91 9999405770
E: varun@quirkindia.com

Buyer’s Contact:
Anita
M: +91 9971572273
E: studio@pankajnidhi.com

 

Media Contact:
Shivali Anand
M: +91 8697876466
T: +91 124 4006716 / 10
E: shivali.anand@patine.co.in
W: www.patine.co.in

Buyer’s Contact:
Ritu Mehra
M: +91 9811403316
T: +91 124 4006716 / 10
E: geeti@patine.co.in
W: www.patine.co.in

 

Media Contact:
Pratyaksha
M: +91 9811017523 /  8051762764
T:+91 11  45600244
E: ps@pawansachdeva.in
W: www.pawansachdeva.com

Buyer’s Contact:
Pratyaksha
M: +91 9811017523 /  8051762764
T:+91 11  45600244
E: ps@pawansachdeva.in
W: www.pawansachdeva.com

 

Media Contact:
Chetna Joshi
M: +91 7840840002
T: +91 129 4092300 Ext: 206
E: press@payalpratap.com
W: www.payalpratap.com

Buyer’s Contact:
Sapna Mehra
M: +91 9810028572
T: +91 129 4092300  Ext: 206
E: info@payalpratap.com
W: www.payalpratap.com

 

Media Contact:
Surabhi Chauhan
M: +91 9810610019
T: +91 11 41888415
E: presscontact.pero@gmail.com

Buyer’s Contact:
Jasmeet Singh Arora / Adele Gandola
M: +91 9910393388
T: +91 11 47553288 / +39 3393551010
F: +91 39 0258433497
E: perobyaneetharora@gmail /  jasmeet.pero@gmail.com
W: www.pero.co.in

 

Media Contact:
Revaa Anand / Pratima Pandey / Tajeshwar Singh
M: +91 9810085379  / 9810059288  /  88264 55779
E: revaa@beamandwords.com  / pramabypandey@gmail.com

Buyer’s Contact:
Pratima Pandey
M: +91 9810059288
E: pratimaapandey@gmail.com  / pramabypratima@gmail.com
W: www.pramabypratima.com

 

Media Contact:
Prashant Verma
M: +91 7838277918
E: foldmountain@gmail.com
W: www.prashant-verma.format.com

Buyer’s Contact:
Prashant Verma
M: +91 7838277918
E: foldmountain@gmail.com
W: www.prashant-verma.format.com

 

Media Contact:
Nikhil Singh
M: +91 9958626418
E: jety157@gmail.com

Buyer’s Contact:
Priyam Narayan
M: +91 9711834542
E: priyamnarayandesigns@gmail.com
W: notjustalabel.com

 

Media Contact:
Aamina Simone
M: +91 9667973232
T: +91 120 4916138
E: press@rahulmishra.in

Buyer’s Contact:
Divya Bhatt Mishra 
M: +91 9582569175
T: +91 120 4916138
E: sales@rahulmishra.in

 

Media Contact:
Rahul Singh
M: +91 9971433222
E: rahulfashion2@gmail.com
W: www.rahulsingh.co

Buyer’s Contact:
Rahul Singh
M: +91 9971433222
E: rahulfashion2@gmail.com
W: www.rahulsingh.co

 

Media Contact:
Geetanjali Ranawat
M: +91 9810115340
E: studio@ranawat.com
W: www.rajdeepranawat.com

Buyer’s Contact:
Rajdeep Ranawat  
M: +91 9810115341
T: +91 120 4242514
E: rajdeep@ranawat.com          
W: www.rajdeepranawat.com

 

Media Contact:
Chetna Joshi
M: +91 7840840002
T: +91 129 4092300 Ext: 232
E: press@rajeshpratapsingh.com
W: www.rajeshpratapsingh.com

Buyer’s Contact:
Sapna Mehra
M: +91 9810028572
T: +91 129 4092300 Ext: 206
E: info@rajeshpratapsingh.com
W: www.rajeshpratapsingh.com

 

Media Contact:
Vishakha Rao
M: +91 7791938238
E: vhannahdesigns@gmail.com

Buyer’s Contact:
Vishakha Rao
M: +91 7791938238
E: vhannahdesigns@gmail.com

 

Media Contact:
Raj Shroff
M: +91 7259883992
T: +91 80 26587227
E: ravageclassic@gmail.com

Buyer’s Contact:
Raj Shroff
M: +91 7259883992
T: +91 80 26587227
E: ravageclassic@gmail.com

 

Media Contact:
Rimzim Dadu
M: +91 9717945460
E: myvillage@rimzimdadu.com
W: www.rimzimdadu.com 

Buyer’s Contact:
Rimzim Dadu
M: +91 9717945460
E: myvillage@rimzimdadu.com
W: www.rimzimdadu.com 

 

Media Contact:
Mansi Khanna
M: +91 9560001735
T: +91 120 4668600
E: mansi@rohitgandhirahulkhanna.com
W: www.rohitandrahul.com

Buyer’s Contact:
Tanya Sahi
M: +91 9810549748
T: +91 120 4668600
E: tanya@rohitgandhirahulkhanna.com
W: www.rohitandrahul.com

 

Media Contact:
Payal Khorana
M: +91 9810225588
E: payalkhorana@hotmail.com

Buyer’s Contact:
Aza / Ensemble
M: +91 022 23530212 / 40564800
E: altamount@azafashions.com  / www.ensembleindia.com
W: www.azafashions.com

 

Media Contact:
Sahil Kochhar
M: +91 9810271949
E: sahil@sahilkochhar.com
W: www.sahilkochhar.com

Buyer’s Contact:
Divya Jakhar
M: +91 9999108141
E: divya@sahilkochhar.com
W: www.sahilkochhar.com

 

Media Contact:
Sonal Singh
M: +91 9891464601
T: +91 11 26494621
E: samantchauhan@gmail.com
W: www.samantchauhan.com

Buyer’s Contact:
Sonal Singh
M: +91 9891464601
T: +91 11 26494621
E: samantchauhan@gmail.com
W: www.samantchauhan.com

 

Media Contact:
Shasha Gaba
M: +91 9810556456
T: +91 129 4007691
E: shasha@shashagaba.com
W: www.shashagaba.com

Buyer’s Contact:
Shasha Gaba
M: +91 9810556456
T: +91 129 4007691
E: shasha@shashagaba.com
W: www.shashagaba.com

 

Media Contact:
Apoorva Negi
M: +91 9899679812
T: +91 124 4017266
E: marketing@shivanandnarresh.com
W: www.shivanandnarresh.com

Buyer’s Contact:
Siddhartth Mahajan
M: +91 9810223618
T: +91 124 4017266
E: contact@shivanandnarresh.com
W: www.shivanandnarresh.com

 

Media Contact:
Rizwan Shaika
M: +91 9769298823
E: rizwanssk@gmail.com

Buyer’s Contact:
Gaurav Roy
M: +91 8411094517
E: reachus@pinnacleshruti.com / shrutisancheti123@rediffmail.com 
W: www.pinnacleshruti.com

 

Media Contact:
Sapna A Radia
M: +91 9892481635
E: info@shyamnarayanprasad.com
W: www.shyamnarayanprasad.com

Buyer’s Contact:
L K Stephen
M: +91 8010190345
E: info@shyamnarayanprasad.com
W: www.shyamnarayanprasad.com

 

Media Contact:
Kunal Walia
M: +91 9711152778
E: kunal.stytler@gmail.com

Buyer’s Contact:
Neha Khanna
M: +91 8802476921
E: neha.stytler@gmail.com

 

Media Contact:
Siddhartha Bansal
M: +91 9582550868
T: +91 11 49053302
E: siddharthabansal@yahoo.co.in

Buyer’s Contact:
Siddhartha Bansal
M: +91 9582550868
T: +91 11 49053302
E: siddharthabansal@yahoo.co.in

 

Media Contact:
Niyoshi
M: +91 9987213136
E: niyoshi@niyosshic.com

Buyer’s Contact:
Khyati Nathwani
M: +91 9830264401
T: +91 33 24669083
E: khyatinathvani92@gmail.com
W: www.sumannathwani.com

 

Media Contact:
Rizwan Shaikh
M: +91 9769298823
E: rizwanssk@gmail.com

Buyer’s Contact:
Swati Vijaivargie
M: +91 9829058295
T: +0141  2218885
E: swati@swativijaivargie.com
W: www.swativijaivargie.com

 

Media Contact:
Poonam Bhagat
M: +91 9810036512
T: +91 11 40586092
E: poonam@taikabypoonambhagat.com
W: www. taikabypoonambhagat.com

Buyer’s Contact:
Poonam Bhagat
M: +91 9810036512
T: +91 11 40586092
E: poonam@taikabypoonambhagat.com
W: www. taikabypoonambhagat.com

 

Media Contact:
Neerja Kedia
M: +91 9820027290
T: +91 22 26397395
E: tanvikedia@gmail.com
W: www.tanvikedia.com

Buyer’s Contact:
Tanvi Kedia
M: +91 9819148816
T: +91 22 26397395
E: tanvikedia@gmail.com
W: www.tanvikedia.com

 

Media Contact:
Tuisha Trehan / Deepti Karam Thakur
M: +91  9650733086 / 9910756510
E: Tuisha.trehan@taruntahiliani.com / Deepti.thakur@taruntahiliani.com

Buyer’s Contact:
Rupali Gupta / Richa Mehta
M: +91 9818442220 / 9711191125
E: rupali.gupta@taruntahiliani.com / richa.mehta@taruntahiliani.com
W: www.taruntahiliani.com

 

Media Contact:
Pallavi Dhyani
M: +91 8860201966
T: +91 11  49406443
E: three.contactus@gmail.com
W: www.wearthree.com

Buyer’s Contact:
Pallavi Dhyani
M: +91 8860201966
T: +91 11  49406443
E: three.contactus@gmail.com
W: www.wearthree.com

 

Media Contact:
Nidhika Rehani
M: +91 9871535707
E: info@varunandnidhika.com
W: www.varunandnidhika.com

Buyer’s Contact:
Nidhika Rehani
M: +91 9871535707
E: info@varunandnidhika.com
W: www.varunandnidhika.com

 

Media Contact:
Vedangi Agarwal
M: +91 9910082506
T: +91 11 43026975
E: vedangiagarwalcouture1@gmail.com

Buyer’s Contact:
Vedangi Agarwal
M: +91 9910082506
T: +91 11 43026975
E: vedangiagarwalcouture1@gmail.com

 

Media Contact:
Pallavi Singhee
M: +91 9831042540
T: +91 9038007007
E: pallavi.singhee@gmail.com

Buyer’s Contact:
Pallavi Singhee
M: +91 9831042540
T: +91 9038007007
E: pallavi.singhee@gmail.com

 

Media Contact:
K.K. Tiwari
T: +91 124 4371141
F: +91 124 4371141
E: info@vineetbahl.com
W: www.vineetbahl.com

Buyer’s Contact:
K.K. Tiwari
T: +91 124 4371141
F: +91 124 4371141
E: info@vineetbahl.com
W: www.vineetbahl.com

 

Media Contact:
Mahesh Tuenker
M: +91 9822153847
T: +91 832 2420604
F: +91 832 2234082
E: rns.wendell@gmail.com
W: www.wendellrodricks.com

Buyer’s Contact:
Lauriano D’costa
M: +91 9822141456
T: +91 832 2238177
F: +91 832 2234082
E: managerforwendell@gmail.com
W: www.wendellrodicks.com

 

ACCESSORY DESIGNER

Media Contact:
Radhika Gupta
M: +91 9810819491
T: +91 120 4091912
E: guptaradhika@5-elements.co.in
W: www.5-elements.co.in

Buyer’s Contact:
Radhika Gupta
M: +91 9810819491
T: +91 120 4091912
E: guptaradhika@5-elements.co.in
W: www.5-elements.co.in

 

Media Contact:
Nupur Batra
M: +91 9873339455
T: +91 120 4127688
E: nupur@ananaya.com
W: www.ananaya.com

Buyer’s Contact:
Nupur Batra
M: +91 9873339455
T: +91 120 4127688
E: nupur@ananaya.com
W: www.ananaya.com

 

Media Contact:
Shelina Kukar / Camelia Dalal
M: +91 9820054313 / +91 9821620471
E: shelinak@yahoo.com /cameliadalal@hotmail.com
W: www.artapparel.in

Buyer’s Contact:
Shelina Kukar / Camelia Dalal
M: +91 9820054313 / +91 9821620471
E: shelinak@yahoo.com /cameliadalal@hotmail.com
W: www.artapparel.in

 

Media Contact:
Varun Agarwala
M: +91 9674334127
E: varun.a@born2flaaunt.com
W: www.born2flaaunt.com

Buyer’s Contact:
Abhishek Kankaria/Varun Agarwala
M: +91 9831000110/+91 9674334127
E: info@born2flaaunt.com / varun.a@born2flaaunt.com
W: www.born2flaaunt.com

 

Media Contact:
Neelakshi Singh
M: +91 9810468869
T: +91 11 26802718 / 19
E: neelakshi@casaparadox.com
W: www.casa-pop.com

Buyer’s Contact:
Anuradha Bhatt
M: +91 9811114925
T: +91 11 26802718 / 19
E: Anuradha@casa-pop.com
W: www.casa-pop.com

 

Media Contact:
Anjali Kumari
M: +91 9205522374

Buyer’s Contact:
Anjali Kumari
M: +91 9205522374

 

MISCELLANEOUS

 

Media Contact:
Jyoti Mukerji / Bhumika Chheda
M: +91 9820092991 /  8080868034
E: bhumikajyoti1505@gmail.com

Buyer’s Contact:
Jyoti Mukerji / Bhumika Chheda
M: +91 9820092991 /  8080868034
E: bhumikajyoti1505@gmail.com

 

Media Contact:
Rizwan Shaikh
M: +91 9769298823
W: rizwanssk@gmail.com

Buyer’s Contact:
Prerna Khetrapal
M: +91 9811100472
E: labelposhpride@gmail.com

 

Media Contact:
Shiksha Shrivastava
M: +91 9169220934
E: shiksha@6degree.co
W: 6degree.co

 

Media Contact:
Rohit Dubey
M: +91 9714671941
T: +91 79 48474899
E: Info.siyaahi@gmail.com

Buyer’s Contact:
Poonam Sanghani
M: +91  8200619371 / 9998150116
T: +91 79 48474899
E: studiosiyaahi@gmail.com

 

Media Contact:
Mohana / Vidhi
M: +91 9052468868 /  9822589111
T: +91  712 2450193
F: +91 712  2437330
E: press@theyellowdotagency.com  / pr.vidhiwadhwani@gmail.com
W: www.vidhiwadhwani.com

Buyer’s Contact:
Vidhi Wadhwani
M: +91 9822589111
T: +91 712  2450193
F: +91 712  2437330
E: info.vidhiwadhwani@gmail.com  / sales.vidhiwadhwani@gmail.com
W: www.vidhiwadhwani.com

 

Media Contact:
Harsh Vardhan Bhotika
M: +91 9830700850
T: +91 33  23557733
E: harsh@w-n-w.in
W: www.w-n-w.in

Buyer’s Contact:
Harsh Vardhan Bhotika
M: +91 9830700850
T: +91 33  23557733
E: harsh@w-n-w.in
W: www.w-n-w.in

 

Media Contact:
Architha Narayanam
M: +91 9866011444
E: Archithanarayanam@gmail.com

Buyer’s Contact:
Architha Narayanam
M: +91 9866011444
E: Archithanarayanam@gmail.com

 

Media Contact:
Ashna Vaswani
M: +91 9929731584
T: +91 141 2229924
E: ashna.vaswani@gmail.com
W: www.ashnavaswani.in

Buyer’s Contact:
Ashna Vaswani
M: +91 9929731584
T: +91 141 2229924
E: ashna.vaswani@gmail.com
W: www.ashnavaswani.in

 

Media Contact:
Vinay Killa
M: +91 9831031014
T: +91 33 40161234
F: +91 33 40161235
E: info@citrusfashions.com
W: www.citrusfashions.com

Buyer’s Contact:
Vinay Killa
M: +91 9831031014
T: +91 33 40161234
F: +91 33 40161235
E: info@citrusfashions.com
W: www.citrusfashions.com

 

Media Contact:
Nidhi Thakur 
M: +91 9833723204 
T: +91 22 24446612 / 24444752 
E: press@karleo.com
W: www.karleo.com

Buyer’s Contact:
Pooja Kamath 
M: +91 7738599094
T: +91 22 24446612 / 24444752 
E: studio@karleo.com 
W: www.karleo.com 

 

Media Contact:
Kartika Bali Malhotra
M: +91 9899997688
T: +91 11 490668988
E: kartika@questpr.in
W: www.questprindia.com

Buyer’s Contact:
Raman Ghai
M: +91 8448090462
E: info@surkhabbespoke.com
W: www.surkhabbespoke.com